Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์

ผลงานจาก ประเภท INNO TREE ปี 2557

ไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์

Team

นายชัยพร พัฒนจักร

 การนำรังไหมที่ได้จากการเลี้ยงไหมของชาวบ้านมาสาวเอาเส้นใยให้ได้ความเหนียวเป็นพิเศษ นำมาผ่านกระบวนการฟอกด้วยน้ำด่างจากธรรมชาติ(ไม่ใช้สารเคมี) เพื่อให้เส้นไหมอ่อนนุ่ม นำเส้นไหม 2 เส้น มาเข้าเครื่องรีดใยไหมขัดฟันแบบควบเส้น เพื่อเพิ่มความเหนียวให้ไหมขัดฟันที่ผลิตได้สามารถทนแรงตึงขนาดมากได้ โดยเคลือบด้วยขี้ผึ้งแท้ผสมน้ำมันแมคคาเดเมียและน้ำมันหอมระเหย (กลิ่นมิ้นต์) ประสิทธิภาพในการกำจัดคราบจุลินทรีย์ได้ดีกว่าไหมขัดฟันที่ทำจากไนล่อน (โดยทดลองใช้จริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐและกลุ่มอาสาสมัคร ภายใต้การวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น) แต่มีจุดเด่นคือ ความอ่อนนุ่มขณะสัมผัสผิวฟัน ทำให้ไม่เลื่อนไถลบนผิวฟัน ไม่พบอาการเสียวฟันขณะใช้

Scroll to Top