Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

กับดักจิ้งจก

ผลงานจาก ประเภท INNO TREE ปี 2557

กับดักจิ้งจก

Team

นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชย

นายอดุลย์ ปุญเต็ม

นายทินวัฒน์ ภานุรัตน์

นายฐิติธรรม แก้วใส

  จิ้งจก มีให้เห็นอยู่คู่บ้านเรือน เรามานาน แต่ก็ทำให้เกิดความรำคาญ ก่อเกิดความสกปรก ไม่น่าให้อาศัยร่วมชายคา
ทีมนักศึกษาจึงคิดหาวิธีในการที่จะดักจับจิ้งจก แล้วนำไปปล่อยออกนอกบ้านไกลๆ โดยวิธีการไม่ต้องฆ่าจิ้งจกให้รู้สึกบาป
จึง กลายมาเป็น “กับดักจิ้งจก”
จากการสังเกตพฤติกรรมจิ้งจก จะมาไล่กินแมลงที่มาตอมหลอดไฟช่วงที่เราเปิดไฟในเวลากลางคืน ถ้าหากเรานำกับดักจิ้งจกไปหนีบไว้กับหลอดไฟ แมลงจะเข้ามาในกับดักก่อนผ่านรูเล็กๆที่เจาะไว้รอบๆ โดยแมลงก็จะเป็นเหยื่อล่อจิ้งจกอีกทีหนึ่ง โดยปากทางเข้า จะเป็นทรงกรวย และทาน้ำมันพืชไว้ ด้านในกรวย เพื่อไม่ให้จิ้งจกไต่ออกมาได้เมื่อเข้าไปแล้ว เมื่อมีจิ้งจกมาติดกับดัก เราก็นำจิ้งจกไปปล่อยในที่ไกลบ้าน โดยเปิดฝาเกลียวออกและก็ปล่อยจิ้งจกไป
จะเห็นว่า วิธีการนั้น ง่าย สะดวก และก็ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าบาป ในการที่จะกำจัดจิ้งจกด้วยการฆ่า

 ง่ายๆ ใช้งานได้จริง

Scroll to Top