Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าทิเบต

ผลงานจาก ประเภท INNO TREE ปี 2557

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าทิเบต

Team

ศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน

นาย ชาญ เมฆธน

นาย ศุภกิจ เมฆธน

  เห็ดถั่งเช่า เป็นสมุนไพรจีนที่ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวหนอน คือ ตัวหนอนของผีเสื้อ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hepialus armoricanus Oberthiir และบนตัวหนอนมีเชื้อราชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis (Berk.) Saec. หนอนชนิดนี้ในฤดูหนาวจะฝังตัวจำศีลอยู่ใต้ดินภูเขาหิมะ เมื่อน้ำแข็งเริ่มละลาย สปอร์เห็ดจะพัดไปกับน้ำแข็งที่ละลาย แล้วไปตกที่พื้นดิน จากนั้นตัวหนอนเหล่านี้เมื่อมาสัมผัสกับสปอร์ของเชื้อราๆก็จะงอก แล้วแทงทะลุผิวของตัวหนอนเข้าไปเจริญเติบโตภายในตัวหนอน โดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอนนั้น เมื่ออาหารในตัวหนอนหมดลง เส้นใยของเชื้อราจะรวมตัวกันงอกเป็นดอกเห็ด (Fruiting body) รูปร่างคล้ายไม้กระบองออกจากตัวหนอนขึ้นสู่พื้นดิน เพราะเห็ดเหล่านี้ต้องการแสงแดดและอากาศเพื่อขยายพันธุ์ โดยจะมีการสร้างสปอร์ชุดใหม่เพื่อแพร่พันธุ์ต่อไป ส่วนตัวหนอนก็จะตายไป ฉะนั้น “ถั่งเช่า” ที่ใช้ทำเป็นยาก็คือ ตัวหนอนและเชื้อราที่มีลักษณะเหมือนเห็ดที่แห้งแล้วนั่นเอง เห็ดถั่งเช่า ถือได้ว่าเป็นยาสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศจีนนานนับศตวรรษ มีสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศจีนในเรื่องของกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และใช้เป็นยาบำรุงร่างกาย บำรุงอวัยวะภายใน เช่น ปอด ตับ และไต เป็นต้น
ผู้วิจัยทำการวิจัยเรื่องเชื้อราฆ่าแมลงเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงทางการเกษตรและสาธารณสุข มานานกว่าทศวรรษ แต่เมื่อต้นปี 2556 คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งที่ตับระยะ 4 จึงเริ่มหันมาวิจัยเห็ดถั่งเช่า ซึ่งก็คือเชื้อราที่ฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง เพื่อให้คุณแม่ได้ทานแทนยา (เนื่องจากท่านรักษาโดยการฉายรังสีได้ 2 ครั้ง และไม่สามารถรับได้อีกต่อไป) ปัจจุบันคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เคยบ่นว่าเจ็บปวด เห็ดถั่งเช่าทิเบตมีสารสำคัญ คือ สารคอร์ไดซิปิน (Cordycepin) และอะดีโนซีน (Adenosine) รวมถึงสารประกอบอื่นๆเช่น ดี-แมนนิทอล (D-Mannitol) และโพลีแซคคาร์ไรด์ (Polysaccharides) คณะผู้วิจัยได้มีการพัฒนาสูตรอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าทิเบตเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดี และได้สารสำคัญโดยเฉพาะสารคอร์ไดซิปิน ซึ่งเป็นตัวกำหนดราคาของเห็ดถั่งเช่า จากนั้นได้พัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแคปซูล 2 ชนิด คือ สูตรท่านหญิง และท่านชาย

ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่ได้มาตรฐาน มีสารออกฤทธิ์แน่นอน และไม่มีโลหะหนักเกินมาตรฐาน

 

Scroll to Top