Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ควายบังคับ

ผลงานจาก ประเภท INNO TREE ปี 2557

ควายบังคับ

Team

นายศุภกิตต์ สายสุนทร

นายชวโรจน์ ใจสิน

นายสุดสายสิน แก้วเรือง

 แนวคิดนี้เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับการบังคับกระบือ ให้กระบือที่ผ่านการฝึกฝนแล้ว สามารถเคลื่อนที่ได้ตามคำสั่ง โดยใช้สัญญาณจากโทรศัพท์มือถือ ในการสั่งการให้มอเตอร์ดึงเชือกสนตะพาย ให้กระบือเดินหน้า เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวา ร่วมกับการใช้การบันทึกสัญญาณเสียงของผู้เลี้ยง (โดยการติดลำโพงบนตัวกระบือ)ในการสั่งงาน

Scroll to Top