Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 2 รอบ DEFEND

ประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 2 รอบ DEFEND

รอบ Defend ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ Lobby ชั้น 19 และ 20 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีกำหนดการดังนี้

· รอบที่ เช้า สำหรับผู้เข้ารอบลำดับที่ 1 – 12 เวลา 9.00 -12.00 น.
- ลงทะเบียน เวลา 8.30 – 8.50 น. ณ Lobby ชั้น 19*

· รอบที่ บ่าย สำหรับผู้เข้ารอบลำดับที่ 13 – 24 เวลา 13.00 -17.00 น.
- ลงทะเบียน เวลา 12.30 – 12.50 น. ณ Lobby ชั้น 19*

หมายเหตุ
1. กรุณาตรงต่อเวลา ลำดับในการนำเสนอผลงานจะเรียงตามลำดับผู้ที่เข้ารอบ กรุณามาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด
2. แต่ละทีมมีเวลาในการนำเสนอ ทีมละ 10 นาทีเท่านั้น Present 5 นาที ตอบคำถามคณะกรรมการ 5 นาที
3. ผู้เข้าประกวดสามารถนำเสนอผลงานได้ทุกรูปแบบ และกรุณาเตรียมอุปกรณ์ในการนำเสนอมาเอง อาทิ Computer Notebook ทางหน่วยงานได้จัดเตรียมจอ Projector ไว้ให้
4. หากทีมใดไม่สามารถเข้านำเสนอผลงานตามวัน-เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประเภท : Inno Tree : นำเสนอ:
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 :
ทีมที่ 1 - 12 เวลา 9.00 - 12.00 (ลงทะเบียน 8.30 - 8.50 น.) ,
ทีมที่ 13 - 24 เวลา 13.00 - 17.00 (ลงทะเบียน12.30 -12.50 น.)

ลำดับที่
ชื่อผลงานนวัตกรรม
ชื่อทีม
ชื่อผู้ติดต่อหลัก
1 ที่วัดแบงค์สำหรับผู้มีปัญหาทางสายตา Day.Karin กรินทร์ เศรษฐธนบดี
2 Backward 2 way SMS The EX-1 วชิรพงศ์ เกษจินดาธนวัจน์
3 Mari 3.0A Mari นิธิ โฆษิตพิพัฒน์
4 Menu with iBook (MiB) Branding Shop ธเนศน์  เจริญวัฒนาสุข
5 Middleware ADSL Modem CPE Team ธีระพงษ์ ลี้วิบูลย์ศิลป์
6 true adsl noise suppression splitter Network Installation & Solution support มุดตอฟา  มะลิวัลย์
7 True Care Live : อยู่ที่ไหนเราก็ Care คุณ Devmajāti พรภพ สุดปาน
8 อุปกรณ์เลือกไฟฟ้าอัตโนมัติ ( Phase Selection ) True Connection นิติเทพ ช้อยเครือ
9 Auto Design Data Network Win Win Team เทวินทร์  มั่นใจ
10 Box Power (ZTE) Repair Center ไกรรัตน์ โรมรัน
11 Fraud Detection & Prediction Model SPDR คณานิธิ  โสวัณณะ
12 MK Switch True Chai YO มงคล     โยธาภักดี
13 Mobile Service Application Monitoring Mobile Packet switch ประทักษ์  ติยะปัญจนิตย์
14 MSAT : Mobile VAS Service Active Test System MSCR กิตติกร มณีคงฤทธิ์
15 Online Station Application Digital Game ปรเมษฐ์ บุญเลิศศักดิ์สกุล
16 Revenue Growth by Partner Market Strategy Partner_Strategy จักรพันธ์ ธนะจิตต์
17 Share Alarm Node B 3G Rack19” BKS1 Team มงคล   จาดสันทัด
18 True HR Application Digital User Experience & Design ปารดา มหาเปารยะ
19 True Inhouse Store True Inhouse Store วิชุดา กีรติรักษกุล
20 TrueBook Application Digital game ปราโมท ผายรัศมี
21 จับขโมยด้วย GPS tracker หัวใจเดียวกัน วิโรฒ  สิริภูวดล
22 แถบแยกสาย MCCS-S ฉัตรชัย วงศ์ชนะภัย
23 น้ำยาทำความสะอาดหมุด DP และ แหวนป้องกันการเกิดสนิม ROBOCOP 2014 ชาติชาย ไชยโคตร
24 หุ่นยนต์เดินสายบนฝ้าเอนกประสงค์ พลังหนุ่ม RETURN สัญญา    เสรีสุข

 

 

ประเภท : Idea Seed : นำเสนอผลงาน
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
ทีมที่ 1 - 12 เวลา 9.00 - 12.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 - 8.50 น.)
ทีมที่ 13 - 24 เวลา 13.00 - 17.00 (ลงทะเบียน12.30 -12.50 น.)

ลำดับที่
ชื่อผลงานนวัตกรรม
ชื่อทีม
ชื่อผู้ติดต่อหลัก
1 AEC sim BMS ศศิวิมล จินศิริวานิชย์
2 Digital SIM SATH ทศพล โชติมโนธรรม
3 DIY Broadband Subscribe with GPS-automated App. Commercial TOL พจมาลย์ วีระพันธุ์
4 Multimedia Coloring มโน ทศพล โชติมโนธรรม
5 Personal Health Care kiosk GSE นภดล มุสิกะรังษี
6 QR CODE FOR TOPUP Vitawat วิทวัส  เพชรสงคราม
7 Social Garage มโน ทศพล โชติมโนธรรม
8 true IQueue true IQueue สุรชาติ จัตุพร
9 True Simcard Self Service KWP Team กนกศักดิ์ จันทร์ประเสริฐ
10 TrueHighway TrueHighway สมชาย สุจริตวณิชพงศ์
11 TrueiBeacon TrueiBeacon วิชุดา กีรติรักษกุล
12 TrueVisions Set-top box voice orders รุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ สุวนันทรัตน์
13 TrueWiFi MASS IAD ณัฐดนย์ ออวัฒนา
14 เน็ตทรู รู้ใจ SME SME easy ดวงเดือน วิจิตรธรรมรส
15 Antenna Panorama on Mobile NOC-NAM1 กนกศักดิ์ จันทร์ประเสริฐ
16 Brand Merchandise Online Catalogue มี Taxi เพราะหวยให้ ณภัทร  อึ้งประภากร
17 Cable Docsis Load Distance พลังหนุ่ม RETURN สัญญา เสรีสุข
18 Digital Key NQA Digita Key นลิน นครวิลัย
19 FUP Up-Sell Triggering CM System Support จุรีวรรณ  ตี้กุล
20 Tag On Talk ข้าวเหนียว ธนภัทร สุวรรณนิกรกุล
21 True Anywhere SPIRIT สิริวัฒน์ เต็กอวยพร
22 Emergency Center for senior citizen ส่งเดช ชาญสิทธิ์ ขจายศรสิทธิ์
23 Magic Printer Magic Paper ส่งเดช มัลลิกา  สมานวงศ์
24 WorkOut WorkOut สาโรจน์ อธิวิทวัส

 

*พิเศษ ในวันศุกร์ที่ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ทางหน่วยงาน Innovation Center ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟัง True Leadership & Innovation Forum ครั้งที่ 45 ประจำปี 2557 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 21 อาคารทรู จัดโดย หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

"ก้าวไปสู่...ผู้นำด้านนวัตกรรมแห่งอนาคต" โดย คุณหมอสมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สะสมไมล์ประสบการณ์ทำงานกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และผสานกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงแสวงหาโอกาสและช่องทางการพัฒนาธุรกิจผ่านกลยุทธ์การควบรวมกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน

** ทั้งนี้ หลังจากจบการบรรยาย เวลาประมาณ 16.30 น. ทางหน่วยงาน Innovation Center จะทำการชี้แจงรายละเอียดการประกวดในรอบที่ 2

ให้แก่ผู้ที่เข้ารอบทุกท่านได้ทราบ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน**

ประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 2 รอบ DEFEND 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณชลพินิจ ชมภูกูล โทร.(02) 699-6698 / 083-800-9698

Scroll to Top